14 maart 2018, Ontbijt

Vandaag is Frans de Lange de spreker. In het verleden was hij ondernemer in de pluiveesector, wethouder en burgemeester. Tegenwoordig is hij als directeur verbonden aan stichting Global Rize.  

Global Rize heeft als doel wereldwijd christenen te helpen groeien in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen. Daarnaast het verrichten van alle verdere handelen, die in de ruimste zin daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. GlobalRize doet dit met name via het internet.

Frans zal spreken over de opdracht die Jezus aan ons geeft en hoe hij dit in zijn leven vormgaf in het verleden en hoe hij dit doet in het heden.

Programma
6.45u Inloop
7.00u Ontbijt
7.30u Bijbelstudie
8.30u Einde

Aanmelding
In verband met het voorbereiden van het uitgebreide ontbijt, graag uiterlijk 12.00u op de dag voorafgaand aan de dag van het ontbijt. Dit kan heel eenvoudig via het onderstaande aanmeldformulier.

Locatie
Fazantendrift 6, 8309 AM Tollebeek

Kosten
De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. De toegang is vrij. Met een gift (contant of machtiging) maken de deelnemers het mogelijk dat deze bijeenkomsten worden georganiseerd

Aanmelden

Dagelijkse woord

zaterdag 24 februari 2018 - Lucas 4:18-19

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. -- Lucas 4:18-19