20 februari 2018, Forum

Het Forum is plek om waar christen ondernemers / leidinggevenden elkaar ontmoeten voor een open en eerlijk gesprek over zaken die hen bezig houden. Een plek waar je kwetsbaar mag zijn, waar je je plannen kunt toetsen op haalbaarheid, waar bedreigingen kansen worden.

Tijd
12.00u - 15.00u

We kennen drie vaste elementen:
1. heerlijke lunch
2. gesprek over een thema
3. actualiteit
Dit kan een concreet dilemma zijn, een idee of vraagstuk van één van de deelnemers. Samen zoeken we naar inzichten wijsheid. Dat doen we door in gesprek te gaan en elkaar vragen te stellen. De bedoeling is dat we hier allemaal iets van leren.

Aanmelding
In verband met het voorbe reiden van de uitgebreide lunch, graag uiterlijk 12.00u op de dag voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst. Dit kan heel eenvoudig via het onderstaande aanmeldformulier.

Locatie
kantoor Ministrare, Fazantendrift 6, Tollebeek

Kosten
De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. De toegang is vrij. Met een gift (contant of machtiging) maken de deelnemers het mogelijk dat deze bijeenkomsten worden georganiseerd.

Aanmelden

Dagelijkse woord

zaterdag 24 februari 2018 - Lucas 4:18-19

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. -- Lucas 4:18-19