28 november 2017, Forum

Het Forum is plek om waar christen ondernemers / leidinggevenden elkaar ontmoeten voor een open en eerlijk gesprek over zaken die hen bezig houden. Een plek waar je kwetsbaar mag zijn, waar je je plannen kunt toetsen op haalbaarheid, waar bedreigingen kansen worden.

Tijd
12.00u - 15.00u

We kennen drie vaste elementen:
1. heerlijke lunch
2. gesprek over een thema
Dit keer is dat de bijdrage van ds. Gert Hutten van 8 november 2017, de taal van rust. Deze is vanaf 9 november terug te luisteren via de site.
3. actualiteit
Dit kan een concreet dilemma zijn, een idee of vraagstuk van één van de deelnemers. Samen zoeken we naar inzichten wijsheid. Dat doen we door in gesprek te gaan en elkaar vragen te stellen. De bedoeling is dat we hier allemaal iets van leren.

Aanmelding
In verband met het voorbe reiden van het uitgebreide ontbijt, graag uiterlijk 12.00u op de dag voorafgaand aan de dag van het ontbijt. Dit kan heel eenvoudig via het onderstaande aanmeldformulier.

Locatie
kantoor Ministrare, Fazantendrift 6, Tollebeek

Kosten
De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. De toegang is vrij. Met een gift (contant of machtiging) maken de deelnemers het mogelijk dat deze bijeenkomsten worden georganiseerd.

Aanmelden

Dagelijkse woord

zaterdag 21 oktober 2017 - Romeinen 5:7-9

Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. -- Romeinen 5:7-9