Over ons

Sinds 2011 komen ondernemers en leidinggevenden bij elkaar in een Ontbijt & Bijbelstudie bijeenkomst. Deze worden georganiseerd door Stichting De Navolging. Aanvakelijk hadden de oprichters van st. De Navolging de bedoeling om eendaagse trainingen te organiseren waarin we de brug slaan tussen het geloof en de praktijk van alle dag. Daar zijn er een aantal van geweest. Door verschillende omstandigheden is het daarbij gebleven.

Uit deze trainingen ontstond een ondernemersontbijt in de regio Urk en Noordoostpolder. Dit bleek aan te sluiten bij een behoefte die zich overigens niet beperk tot Urk of de Noordoostpolder. Ook uit omliggende plaatsen zoals Kampen en Dronten komen met enige regelmaat bezoekers.

Sinds de start van dit ondernemersontbijt Urk-Noordoostpolder is er contact met het netwerk van Andere Zaken. In de zomer van 2016 is er besloten om aansluiting te zoeken bij Andere Zaken. Op deze manier laten we zien dat we in een bredere beweging staan.

Sinds januari 2017 is Andere Zaken Urk-Noordoostpolder een zelfstandig onderdeel van dit netwerk. De lokale werkgroep valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van St. De Navolging.

Gegevens Kamer van Koophandel en Belastingdienst.
Stichting De Navolging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 5222 4198. Door de belastingdienst is Stichting De Navolging aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft als Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer  (RSIN) 8503 50 475

Bestuurders en beloningsbeleid
Conform art. 3 lid 5 van de statuten “genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

Jaarverslagen
Inhoudelijke en financiële overzichten van st. De Navolging zijn hier te vinden.

Dagelijkse woord

vrijdag 01 juli 2022 - 1 Timoteus 6:17-19

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven. -- 1 Timoteus 6:17-19

Aankomende bijeenkomstenEr zijn op dit moment geen activiteiten